Usenet Replayeriso-8859-2


Path:  news2.ip-mobilphone.net ! NNTPLoader.ip-mobilphone.net ! not-for-mail
From:  FAQ'o'mat <faq@pl.comp.dtp>
Newsgroups:  pl.comp.dtp
Subject:  FAQ grupy pl.comp.dtp
Supersedes:  <faq.15-7-2014@pl.comp.dtp>
Followup-To:  poster
Date:  Wed, 15 Oct 2014 07:30:17 +0000 (UTC)
Organization:  pl.comp.dtp.
Lines:  255
Distribution:  world
Message-ID:  <faq.15-10-2014@pl.comp.dtp>
NNTP-Posting-Host:  095160106017.warszawa.vectranet.pl
Mime-Version:  1.0
Content-Type:  text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding:  8bit
X-Trace:  portraits.wsisiz.edu.pl 1413358217 17346 95.160.106.17 (15 Oct 2014 07:30:17 GMT)
X-Complaints-To:  abuse@wsisiz.edu.pl
NNTP-Posting-Date:  Wed, 15 Oct 2014 07:30:17 +0000 (UTC)
Keywords:  Poland, netiquette, news, usenet, mailing lists
X-Posting-Frequency:  Posted on 1 and 15 every month.
X-FAQ'o'mat-Copyright:  (c) Marcin Debowski 1996-2000. Rozpowszechnianie i modyfikacja dozwolone.
X-Received-Bytes:  12396
X-Received-Body-CRC:  3912421493
Xref:  news2.ip-mobilphone.net pl.comp.dtp:222292**************************************************************************
Pełna wersja FAQ znajduje się pod adresem http://dtp.art.pl/ (Who's computer is this?)

**************************************************************************

Dokument ten stanowi skróconą wersję FAQ (Frequently Asked Questions)
grupy dyskusyjnej pl.comp.dtp.

Ma on na celu zaznajomienie nowoprzybyłych z tematyką grupy, zasadami
panującymi na grupie i specyfiką dyskusji.

Zgodnie z tytułem, zawiera on także odpowiedzi na najczęściej zadawane
na grupie pytania.

Bardzo możliwe, że Twój problem wystąpił już w przeszłości i został
przedyskutowany. W takim wypadku sprawdź najpierw, czy nie został opisany
w tym FAQ.

Jeśli nie znajdziesz go tutaj, postaraj się przejrzeć archiwa grupy.
Dostępne są one pod adresami:

http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=archiwum&group=pl.comp.dtp (Who's computer is this?)
http://groups.google.com/groups?q=pl.comp.dtp (Who's computer is this?)

Autorzy tego FAQ są uczestnikami grupy, którzy swoją wiedzę udostępniają
"pro publico bono". Treść FAQ można cytować podając źródło (i autora,
jeśli jest znany).

Redaktorem FAQ jest Marek Włodarz. Wszelkie uwagi na temat treści czy też
formy FAQ proszę wysyłać na adres

faq_info[maupa]dtp.art.pl

Autorzy (osoby, które nadesłały informacje specjalnie do tego FAQ, oraz
osoby, których posty zostały wykorzystane jako źródło informacji) -
w kolejności alfabetycznej (wg imion/nicków :)):
Adam Twardoch (@), Jacek Kauch, Jolanta Głowacka (Mycha), Marek
Nienałtowski, Marek Włodarz, Mateusz Rusin, Paweł Kenig, Piotr Sierżęga,
Radek Przybył (Radio Erewań), Robert Chwałowski, Robert Jezierski, Robert
Oleś, "Sławek", Xawery Tatarkiewicz, Zbigniew Czapnik.

Lista powyższa jest niewątpliwie niekompletna, za co redakcja przeprasza,
ale nie jest w stanie ustalić wszystkich autorów rzeczy zbieranych latami.

**************************************************************************
Oficjalny opis grupy (cytat z oryginalnego RFD)
pl.comp.dtp Szeroko rozumiana poligrafia.

Opis grupy:
W grupie widziałbym przede wszystkim tematy związane ze składem
komputerowym na rożnego rodzaju platformach sprzetowych (PC, MAC,
Atari, Amiga) i software'owych.
Poza tym wszystko, co jest związane z urządzeniami - począwszy od
składu, (skanery, digitizery) poprzez naświetlanie (drukarki,
naswietlarki) i pre-press (ozasole, match-printy, itp) aż po druk
(sito, tampon, offset, typo, riso, ksero itp.).
Dodałbym do tego jeszcze inne urządzenia mniej lub bardziej zwiazane
z poligrafią - począwszy od ploterow tnących, poprzez laminatory
i foliarki aż do urządzeń introligatorskich)
**************************************************************************

Spis treści
Część 1 - Zasady ogólne
1.1 Jak i co pisać na grupę
1.1.1 Czytnik newsów i artykuły
1.1.2 Tematyka artykułów
1.1.3 Off-topic
1.1.4 Tematy "drażliwe"
1.1.5 Święte wojny
1.2 Crossposty
1.3 SPAM

Część 2 - Informacje szczegółowe
1.* Nasze narzędzia
2.* Źródła downloadów
3.* Zalecana literatura
4.* Typowe problemy ogólne (systemowe)
5.* Problemy specyficzne dla konkretnych programów
6.* Różne zagadnienia "okołoprodukcyjne"
7.* Kwestie prawne, w szczególności prawa autorskiego

...
* - Części dostępne w pełnej wersji FAQ, pominięte w tym dokumencie.

1.1 Jak i co pisać na grupę

Motto:
"Błogosławiony, kto nie mając nic do powiedzenia nie obleka tego faktu
w słowa."

Zanim zaczniesz pisać na grupę, a zwłaszcza komentować wypowiedzi innych
grupowiczów, poczytaj grupę przez kilka dni/tygodni (niepotrzebne
skreślić). Unikniesz w ten sposób - niemiłych być może - zaskoczeń.

Ogólną Netykietę Usenetu znaleźć można w wielu miejscach w sieci.
FAQ (polskich) grup dyskusyjnych znajduje się na http://www.usenet.pl/doc/. (Who's computer is this?)
Inna wersja dostępna jest na http://www.wsp.krakow.pl/papers/netykiet.html (Who's computer is this?)
Poniżej podajemy jedynie wybrane punkty, które szczególnie wpływają na
atmosferę grupy.

1.1.1 Czytnik newsów i artykuły

Pamiętaj, że to, jak piszesz, świadczy o Tobie. Schludnie, przejrzyście
napisany artykuł zostanie lepiej przyjęty przez współuczestników grupy
i szybciej uzyskasz odpowiedź na zadane pytanie. Jakkolwiek dopuszczalne
jest (w wyjątkowych wypadkach) pisanie bez polskich liter, nie jest to
dobrze widziane i obniża czytelność tekstu oraz może spowodować
niejednoznaczość przekazu.

- Standardem przyjętym w całym Usenecie jest pisanie w plain-text. Posty
sformatowane w html będą zawsze wywoływały irytację współdyskutantów,
zwłaszcza tych, którzy korzystają z łącz modemowych.

- Bez względu na okoliczności NIE WOLNO wysyłać na grupę żadnych
załączników binarnych (obrazki, programy itp.). Jeśli Twój problem
wymaga pokazania ilustracji (np. poszukujesz czcionki wg obrazka),
należy podać link do miejsca, w którym taką ilustrację można zobaczyć.

- Ze względu na zgodność standardów i poprawność wyróżnień cytowania
należy stosować kodowanie MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
- domyślne ustawienie dla większości czytników, natomiast NIE należy
stosować kodowania Quoted Printable.

- Kodowanie znaków: obowiązującą w Usenecie (i ogólniej - Internecie)
normą dla kodowania polskich znaków diakrytycznych jest norma
ISO-8859-2. Wysyłanie postów kodowanych w inny sposób (np. Win-1250)
powoduje u uczestników posiadających poprawnie skonfigurowane czytniki
"krzaczki" zamiast właściwych liter. Sposób skonfigurowania Twojego
czytnika możesz znaleźć np. na Polskiej Stronie Ogonkowej:
http://sunsite.icm.edu.pl/ogonki/ (Who's computer is this?) lub http://www.agh.edu.pl/ogonki/ (Who's computer is this?)

- Odpowiadając na czyjś post staraj się zachować czytelność. Jeśli Twoja
odpowiedź nie wymaga zacytowania całego postu poprzednika, wytnij
nieistotną w tym wypadku część. Jednocześnie zadbaj o to, aby było
wiadomo, na czyj post odpowiadsz. Do tego celu jednak powinien służyć
wiersz nagłówkowy (treści np. "xxx w wiadomości ... napisał: "), nie
zaś podpis czy sygnaturka autora poprzedniego artykułu - ta powinna
zostać usunięta, chyba, że Twoja odpowiedź odnosi się właśnie do niej.
Odpowiedź powinna być umieszczona POD cytatem, aby zachować logiczną
kolejność wymiany zdań.

- Wycięte fragmenty postu poprzednika można oznaczać (np. [...]), nie
jest to jednak konieczne.

- Typowe błędy, których należy unikać:

- cytowanie całego postu, gdy Twoja odpowiedź odnosi się tylko do jego
fragmentu. Szczególnie irytującym przypadkiem powyższego jest
dopisanie do całego, długiego postu jednego wiersza (np. "Zgadzam
się").

- nie odróżnianie cytowanego fragmentu postu od własnych dodatków.
KAŻDY czytnik news umożliwia wyróżnianie cytowanego tekstu w ogólnie
akceptowany sposób (najczęściej znakiem > na początku wiersza).

- cytowanie podpisów i sygnaturek.

- Sygnaturka (podpis) nie powinna przekraczać 4 wierszy i powinna być
oddzielona od głównej części postu linią zawierającą "-- "
(dwa minusy i spację - ta linia nie wlicza się do sygnaturki).
Umożliwia to automatyczne odcinanie sygnaturek przy odpowiadaniu na
post (oczywiście przez te czytniki, które taką funkcję obsługują).

1.1.2 Tematyka artykułów.

Staraj się, aby temat artykułu zawierał informację o problemie, którego
rozwiązania poszukujesz. Ułatwi to innym dyskutantom wybranie
interesujących ich (czy też po prostu dobrze im znanych) zagadnień,
a także uprości późniejsze przeszukiwanie archiwów grupy.

Temat "Pytanie do fachowców" nic jeszcze nie mówi. Jednak jeśli
zatytułujesz ten artykuł "Pytanie do fachowców od Corela" - jest już
lepiej. Najlepiej jednak, jeśli tytuł będzie brzmiał np. "Problem
z cieniami w CorelDRAW 9".

1.1.3 Off-topic

Ponieważ uczestnicy nie są robotami, pewna liczba artykułów pojawiających
się na grupie nie dotyczy wprost problematyki DTP, a czasem są całkowicie
"poza tematyką" (off-topic). Posty takie powinny być oznaczone w temacie
(OT, albo off-topic), aby ci, którzy nie są zainteresowani takimi
dyskusjami, nie musieli ich niepotrzebnie ściągać.

Jeśli Twój artykuł zawierał prośbę o pomoc, którą następnie otrzymałeś na
prywatny adres (nie na grupę), podziękowania na grupie nie są konieczne,
choć nie są też źle widziane.

1.1.4 Tematy "drażliwe".

Jak każda, w miarę jednolita, społeczność, środowisko DTP ma swoje tematy
wzbudzające kontrowersje. Dlatego też w miarę możliwości należy unikać
zadawania pytań, o których wiadomo z doświadczenia, że wywołują
(negatywne) emocje.

NIE zadawaj pytań o numery seryjne, cracki i inne metody uzyskania
programów "legalnych inaczej". Znakomita większość uczestników grupy
korzysta z tych programów zawodowo i zapłaciła za nie (lub zapłacili ich
pracodawcy). Pytanie takie w najlepszym wypadku spotka się z ostracyzmem
i wielokrotnym plonkiem, w najgorszym - z osobistym atakiem.

Jeśli poszukujesz brakującego fontu - otrzymasz zapewne odpowiedź, kto
jest jego producentem/autorem i gdzie go można kupić - chyba, że jest to
font darmowy (freeware). Prośba o "przesłanie" go w każdym innym
przypadku skończy się podobnie, jak wyżej.

1.1.5 "Święte wojny"

O sporach i rywalizacji pomiędzy użytkownikami różnych platform
i programów wiedzą wszyscy. "Każda pliszka swój ogon chwali". Dyskusje
takie powracają na grupę dość regularnie i nie ma w nich nic złego,
dopóki polegają na rzeczowej wymianie argumentów, a nie na
autorytatywnych (i najczęściej niepopartych doświadczeniem)
stwierdzeniach typu: "przecież wiadomo, że xxx (tu wstawić nazwę
programu, systemu, komputera) nie nadaje się do DTP" (albo "tylko on
nadaje się").

Tego typu spory do niczego nie prowadzą - w żadnej ze "świętych wojen",
które przetoczyły się przez listę w ciągu ostatnich 3 lat, nikt nie
został przekonany do niczego. Jeśli zatem widać, że dyskusja zmierza
w takim kierunku, najlepiej ją przerwać - a w każdym razie nie podsycać.

1.2 Crossposty

Niekiedy pytanie, które chcesz zadać, może znaleźć odpowiedź
(zainteresować rozmówców) na innej grupie, niż tylko pl.comp.dtp.

Wysyłając post na 2 lub więcej grup staraj się jednak, aby ustawić FUT
(Follow-Up To) na tylko jedną z tych grup.

Pamiętaj też, że w wielu wypadkach crosspost na więcej niż 3 grupy może
zostać odrzucony przez serwery news i w efekcie nie dotrze do nikogo.

1.3 SPAM

Spam jest wysyłaniem listów (najczęściej reklamowych, także wyborczych)
niezwiązanych lub luźno związanych z tematyką grupy - zazwyczaj na wiele
grup jednocześnie, a także mailem na indywidualne adresy. Autorzy spamu
zawsze w zasadzie spotykają się ostrymi reakcjami. Oprócz odfiltrowania
takiego nadawcy, może go spotkać coś mniej miłego, jak na przykład
powiadomienie jego ISP-a o naruszeniu zasad korzystania z sieci.

SPAM bez względu na uzasadnienia jest zły. Więcej na ten temat znajdziesz
tu:
http://www.wsp.krakow.pl/papers/use&spam.html, (Who's computer is this?)
lub wersja "dla opornych":
http://www.bofh.org.pl/anty-spam/simple-polish.htpl (Who's computer is this?)

**************************************************************************
---Koniec skróconej wersji FAQ---

**************************************************************************
Pełna wersja FAQ znajduje się pod adresem http://dtp.art.pl/ (Who's computer is this?)

**************************************************************************Where you can get the newsgroup pl.comp.dtp