Usenet Replayerutf-8


Path:  news2.ip-mobilphone.net ! NNTPLoader.ip-mobilphone.net ! not-for-mail
Newsgroups:  nl.newsgroups.announce, nl.newsgroups
From:  Perry.Rovers@IAE.nl
Subject:  FAQ: Waarom binarygroups ongewenst zijn in nl.*
Content-Type:  text/plain; charset=utf-8
Approved:  a3
Followup-To:  nl.newsgroups
Supersedes:  <n2GJID.3q5@news.a3.xs4all.nl>
Reply-To:  Perry.Rovers@IAE.nl
Sender:  a3@news.a3.xs4all.nl (Adri Verhoef)
Content-Transfer-Encoding:  8bit
Expires:  Sun, 27 Apr 2014 22:01:00 GMT
Organization:  A3, The Netherlands
Message-ID:  <n3A3ED.EJ7@news.a3.xs4all.nl>
X-Url:  http://www.kinkhorst.com/usenet/no-binary-groups.html (Who's computer is this?)
Mime-Version:  1.0
Date:  Mon, 31 Mar 2014 02:11:01 GMT
Lines:  212
NNTP-Posting-Host:  83.160.202.123
X-Trace:  1396233545 news2.news.xs4all.nl 2910 83.160.202.123:35591
X-Received-Body-CRC:  131252321
X-Received-Bytes:  11717
Xref:  news2.ip-mobilphone.net nl.newsgroups.announce:3903 nl.newsgroups:123950


Branko Collin <collin@xs4all.nl>
Perry Rovers <Perry.Rovers@IAE.nl>

------------------------------------------
Waarom binarygroups ongewenst zijn in nl.*
------------------------------------------

Inhoud
------
- Waar gaat deze FAQ/VVV over?
- Voor wie is deze FAQ/VVV?
- Wat zijn binary's en binarygroepen?
- Wat als ik zo'n groep wil beginnen binnen nl.*?
- Wat heb ik met nl-admin te maken?
- Waarom geen binarygroepen in nl.*?
- Maar als ik nu toch echt een binarygroep wil hebben?* Waar gaat deze FAQ/VVV over?

Een FAQ (Frequently Asked Questions) of VVV (VeelVoorkomende Vragen)
is een overzicht van vragen en antwoorden over een bepaald onderwerp.

Deze FAQ/VVV behandelt vragen en antwoorden over "binary's in nl.*", d.w.z.
een bepaald type postings binnen het geheel van usenetnieuwsgroepen
in de nl.*-hiërarchie. Voor algemene informatie over nieuwsgroepen
(en nl.* in het bijzonder) wordt verwezen naar de nieuwsgroep
nl.internet.welkom en naar <http://www.faqs.org/ (Who's computer is this?) > en <http://www.usenet.com/ (Who's computer is this?) >.

Wie meer wil weten over de werking van nl.* en het oprichten van nieuwsgroepen,
wordt verwezen naar <http://nl.news-admin.org/info/ (Who's computer is this?) >.* Voor wie is deze FAQ/VVV?

Deze FAQ/VVV is in eerste instantie bedoeld voor usenetgebruikers die een
nieuwe nieuwsgroep binnen nl.* willen oprichten. Af en toe wil
iemand een groep oprichten specifiek voor binary's of een groep waar
binary's zijn toegestaan.

Deze posting beoogt uit te leggen wat in dit geval onder binary's en
binarygroepen wordt verstaan en een aantal redenen te geven waarom dergelijke
voorstellen in het algemeen met scepsis worden bekeken door de
usenetgemeenschap en de gebruikers van nl.* in het bijzonder. Ten eerste is
het belangrijk een goed begrip te hebben van het begrip binary's:* Wat zijn binary's en binarygroepen?

Binary's zijn bestanden die niet uit platte tekst bestaan, zoals geluids- en
beeldbestanden en documenten van tekstverwerkers die niet in ASCII zijn
opgeslagen. Voorbeelden zijn GIF- en JPG-files, Word-documenten, etc.
Binary's zijn zelf vrijwel altijd te herkennen aan een "onleesbare brij"
van tekens of aan een plaatje of icoontje dat verwijst naar een bestand.

Postings op usenet bestaan altijd uit een "header", waarin o.a. de naam van
de afzender en de nieuwsgroep(en) staan, en een "body". Als de body een
binarybestand bevat, wordt de posting in zijn geheel een binary genoemd.

Binarygroepen zijn nieuwsgroepen op usenet waar het volgens de regels van
de groep, het zogenaamde charter, toegestaan is binary's te plaatsen.
Veel van deze groepen zijn te herkennen aan de term "binaries" in de naam
van de groep en de meerderheid van deze groepen is te vinden in de alt.*-
hiërarchie (alt.binaries.*). Groepen waarin wel binary's (mogen) worden
gepost, maar die geen "binaries" of vergelijkbare term in de groepsnaam
hebben, worden soms "hidden-binarygroepen" genoemd, omdat ze niet makkelijk
herkenbaar zijn. Waarom herkenbaarheid belangrijk is, wordt uitgelegd onder
"Waarom geen binarygroepen in nl.*?".* Wat als ik zo'n groep wil beginnen in nl.*?

Nl-admin, de beheerder van de nl-hiërarchie, is van mening dat
binarygroepen niet thuishoren in nl.*. Zo'n voorstel zal dan ook niet in
behandeling worden genomen door nl-admin.

Zonder de steun van deze instantie is het in de praktijk onmogelijk een
groep binnen nl.* op te richten en ervoor te zorgen dat deze ook wordt
aangemaakt op nieuwsservers die de nl.*-groepen voeren. Nl-admin verstuurt
namelijk regelmatig een overzicht van de groepen binnen nl.*, een zogenaamd
"checkgroups"-bericht. Als je groep daar niet in zit, zal de groep niet
worden aangemaakt op de meeste nieuwsservers.

De standaardconfiguratie van populaire nieuwsserversoftware bevat
verwijzingen naar nl-admin, zodat alleen haar berichten worden
geaccepteerd.* Wat heb ik met nl-admin te maken?

Waarom is de steun van nl-admin nodig? Nl-admin ontleent haar zeggenschap
aan het feit dat zij door de verzamelde providers min of meer als hun
vertegenwoordiger in het beheer van nl.* wordt gezien. De meeste providers
vertrouwen de beslissingen van nl-admin voor wat betreft beslissingen
over groepen binnen nl.*. Als nl-admin een groep weigert aan te maken,
zal deze groep niet verschijnen op de meeste nieuwsservers die nl.* voeren.* Waarom geen binarygroepen in nl.*?

Wat is er dan eigenlijk zo erg aan voorstellen voor binarygroepen?
Waarom worden ze niet in behandeling genomen?
Voor dat laatste is een aantal redenen te noemen:

- binarygroepen worden door veel servers niet gevoerd vanwege de hoeveelheid
diskruimte die deze groepen innemen. Deze hoeveelheid zorgt ook voor een
enorme hoeveelheid dataverkeer tussen de nieuwsservers onderling.
Ter illustratie, het dagvolume van usenet schommelde in september 1998
rond de 20GB per dag, een jaar later was dat verdubbeld.

Meer dan 80% van deze hoeveelheid is afkomstig van binarygroepen.
Binarygroepen zijn dus grootverbruikers van diskruimte en ze worden zeker
niet op elke server gevoerd. De beheerders van nieuwsservers lopen
regelmatig tegen problemen aan omdat de binarygroepen ervoor hebben gezorgd
dat hun servers vast zijn gelopen of hun verbindingen naar de rest van het
internet volzitten met usenetverkeer. Veel servers in onderwijs- en
bedrijfssituaties willen daarom absoluut geen binarygroepen vanwege het
volume en de daarbij behorende problemen.

De verspreiding van binarygroepen is onder andere hierdoor (op
z'n zachtst gezegd) matig. Veel postings in binarygroepen komen niet op
alle servers aan die de groep voeren, van postings die uit meerdere delen
bestaan, missen daarom regelmatig delen, wat de hele reeks onbruikbaar maakt.
Dit lokt dan weer herposting uit, wat het diskgebruik alleen nog maar
verergert.

- een binarygroep binnen nl.* lokt crossposts uit van mensen (niet
noodzakelijk lezers van nl.*) die proberen hun binary's betere verspreiding
te geven. Een voorbeeld hiervan zijn de de.alt.bin*- en es.bin*-groepen
die door veel beheerders als "hidden-binarygroepen" worden beschouwd.
Hidden-binarygroepen worden door beheerders in het algemeen als eerste
verwijderd, als ze tegen problemen aanlopen. Dat kan met binarygroepen
binnen nl.* ook gebeuren, wat slechtere verspreiding van je groep oplevert.

- een aantal buitenlandse beheerders zullen geheel nl.* verwijderen als er
binarygroepen opduiken om de simpele reden dat ze niet zitten te wachten
op hidden-binarygroepen en die groepen daar toch amper of niet gelezen
worden. Gevolg: weer slechtere verspreiding, maar nu van heel nl.*.

- beheerders die nu de nl.*-checkgroups accepteren, zullen, als er een
nl.binaries* verschijnt in de checkgroups, overwegen om die checkgroups
uit te zetten. Hiermee voorkomen ze dat ze opeens worden opgezadeld met
groepen die door relatief weinig mensen (in het buitenland) gelezen
worden, maar die wel een groot beslag op de beschikbare capaciteit leggen.
Gevolg: nog slechtere verspreiding van geheel nl.* en hoogstwaarschijnlijk
worden nieuwe nl.*-groepen veel later of helemaal niet meer aangemaakt,
in ieder geval niet meer automatisch.

- zoals hierboven uitgelegd, is usenet niet een erg geschikt middel om
binary's te verspreiden. FTP- of WWW-servers zijn hier veel beter voor
geschikt. De onderliggende techniek voor dergelijke servers is veel
beter ingesteld op het transporteren van grotere bestanden. Ook is e-mail
een mogelijkheid, bijvoorbeeld via attachments, maar veel mailservers
accepteren geen e-mail boven een bepaalde grootte.

Sommige gebruikers zien usenet echter als een makkelijk, anoniem middel om
bestanden aan te bieden aan anderen. Daar is het niet voor bedoeld.
Usenet is een discussiemedium.
Daarbij kan het voorkomen dat je iets wilt illustreren met een binary,
maar voor sommige mensen is weinig "traffic" belangrijker dan
dergelijke illustraties in een discussie. Je illustratie wordt opgeslagen
op duizenden systemen in de wereld, terwijl je ook zou kunnen volstaan
met een verwijzing naar bijvoorbeeld een WWW-server.* Maar als ik nu toch echt een binarygroep wil hebben?

Je kunt kijken of je bijvoorbeeld een groep binnen alt.binaries.* kunt
oprichten. "Daar mag het wel, en die hiërarchie voeren veel providers
toch ook?" wordt soms als argument aangevoerd. Veel providers voeren
inderdaad alt.*, maar juist omdat daar wel binary's worden toegestaan, wordt
die hiërarchie ook door veel nieuwsservers niet gevoerd. Zo'n onderdeel van
usenet is makkelijk te herkennen en vanwege het diskgebruik wordt alt.*,
en alt.binaries.* in het bijzonder, vaak geweerd. De verspreiding van alt.*
en alt.binaries.* in het bijzonder is dan ook vaak erg slecht.

Sommige providers willen graag een zo volledig mogelijk usenet aanbieden en
zijn bang dat klanten weglopen en -blijven, als zij die groepen niet hebben.
Andere richten zich op een zo volledig mogelijk usenet met daarnaast
goede beheersbaarheid en geen overmatig gebruik van middelen. Providers die
binarygroepen hebben opgeruimd, houden daardoor opeens een grote hoeveelheid
diskruimte en netwerkcapaciteit over, die ze in kunnen zetten voor langere
houdbaarheid van andere nieuwsgroepen en een snellere verbinding naar het
internet. In het algemeen zijn er weinig mensen die klagen, als deze groepen
opeens weg zijn, tenzij met de voeten. Dit, omdat veel van de binarygroepen
illegale software of porno bevatten.

Gezien de huidige toename van de hoeveelheid usenetverkeer (op het moment
ongeveer elke 4 maanden een verdubbeling), is het in toenemende mate het
geval dat de andere gebruikers de warez- en pornogebruikers financieel
ondersteunen. Die laatsten leggen een steeds groter beslag op disk- en
netwerkcapaciteit en betalen evenveel als de rest. Op niet al te lange
termijn is het te verwachten dat dergelijke gebruikers extra zullen worden
aangeslagen. Vergelijk het maar met de trafficlimiet op websites en bij
veel kabelproviders.
Samenvattend: usenet is niet geschikt voor binarygroepen. Voor verspreiding
van binary's zijn veel betere en betrouwbaarder methoden beschikbaar. Voor
nl.* in het bijzonder geldt dus ook dat binarygroepen niet op hun plaats zijn.
Een vraag om zo'n groep (bijvoorbeeld via een RFD) zal dan ook niet leiden
tot een voorstel (CFV) dat door nl-admin in behandeling wordt genomen.
Binarygroepen binnen nl.* zouden heel nl.* schaden.Where you can get the newsgroup nl.newsgroups.announce